MEDIAKYLPYLÄ

Mediakylpylä on Nuorten työpaja Helsingin Käpylässä. 
Tarjoamme nuorille työkokeilujaksoja ja simuloimme työelämää.
Toteutamme myös laadukkaita tilaustöitä edullisesti oppilastyönä!

    

Työkokeilupaikkaa
Vuotta toimintaa
Tilaustyötä
Jatkopolutettua nuorta

MITÄ TEEMME?

Mediakylpylässä pystytään toteuttamaan media-alan projekteja erittäin laaja-alaisesti.
Jokaista projektia varten muodostetaan työryhmä tarvittavien osa-alueiden taitajista.
Nuoret hoitavat myös projektisuunnittelun ja koordinoinnin mahdollisimman itseohjautuvasti,
kouluttajien valvoessa ja antaessa taustatukea läpi työvaiheiden.


MITÄ ON HYVÄ HUOMIOIDA?


● Emme tee sopimuksia kuukausia aikaa vievistä projekteista.
Tyypillisimmillään prokektit ovat kestoltaan viikosta noin kuukauteen.

● Jokaista tilausta varten tehdään tarkat kirjalliset sopimukset työvaiheineen, kestoineen ja hintoineen.

● Tilaajataholta on oltava sopimuksessa nimettynä YKSI henkilö joka vahvistaa ja hyväksyy työvaiheet
ja mahdolliset korjauskierrokset. Hyväksyttyihin työvaiheisiin ei kajota jälkeenpäin saman sopimuksen puitteissa.

Multimedia

 • Logot
 • 3D tulostus
 • Käyntikortit, esitteet ja julisteet
 • Animointi
 • Ulkoasut ja taitto
 • Graafiset työt
 • Web-sivut
Videotuotanto

Videotuotanto

 • Esittelyvideot
 • Musiikkivideot
 • Animointi
 • Leikkaus ja jälkikäsittely
 • Käsikirjoitus
 • Live streamaus
 • Tapahtumataltioinnit

Äänituotanto

 • Radiomainokset
 • Äänikirjat
 • Tilauskappaleet
 • Äänisuunnittelu
 • Live miksaus
 • Masterointi
 • Äänitys, miksaus ja editointi

Mitä tuet kun tilaat meiltä?

Työpajatoiminta

Mediakylpylä on nuorten työpaja, joka perustaa toimintansa nuorisolakiin. Nuoren pajajakso Mediakylpylässä kestää tyypillisimmillään 5-6kk. Työpajatoiminta on matalan kynnyksen toimintaa eikä pajalla aloittavilta vaadita aiempaa kokemusta. Työpajalla harjoitellaan työelämätaitoja ja sisältö räätälöidään jokaiselle sopivaksi. Jaksolla vahvistetaan nuorten elämäntaitoja laadukaassa ja ammattitaitoisessa ohjauksessa. Pajajakson alussa kartoitetaan nuoren yksilölliset tavoitteet ja tehdään suunnitelma mitä jaksolla halutaan saavuttaa, niin ammatillisissa, sosiaalisissa kuin henkilökohtaisissa konteksteissa. Pajajakson aikana pyritään antamaan avaimia ja eväitä nuorten tulevaisuuteen. Tavoitteena on jatkopoluttaa nuoria koulutukseen, työelämään tai muuhun ohjattuun tukitoimintaan nuoren elämäntilanne ja lähtökohdat huomioiden. Työpajatoiminta ehkäisee tutkitusti syrjäytymistä ja toteuttaa nuorisotakuuta.

Mitä nuoren elämässä tuet?

 •   Syrjäytymisen ehkäisy
 •  Elämänhallinta
 •  Sosiaalisten taitojen vahvistaminen
 •   Osallisuus ja tulevaisuuden näkymät

TILAT JA KALUSTO

Työn laadun osaltaan mahdollistaa ajantasalla oleva korkealaatuinen ammattikalustomme jota päivitämme jatkuvasti.
Lisäksi toimimme samassa rakennuksessa MediaStadin kanssa ja hyödymme synergiasta esim. studioiden ja muiden tilojen, sekä painokoneiden ja muun raskaan kaluston osalta mahdollistaen laadukkaan työjäljen ja nopean toimituksen.

ONKO SINULLA TILAUSTYÖ?

Toteutamme oppilastyönä. Emme ole voittoa tavoitteleva organisaatio.
Heitä ideasi meille niin katsotaan sopisiko tarvitsemasi
tuotanto meidän tämän hetkiseen kuvioon!