Case: Työpajatoiminnan visuaalisen ilmeen päivitys

Stadin Brygga / Nuorten Työpajat

 

Kaikille Helsingin Kaupungin työpajoille suunniteltiin keväällä 2017 uudet ja yhteneväiset logot. Projekti alkoi tammikuussa 2017. Kevään aikana tehtiin kartoituskäyntejä kaikille kuudelle työpajalle, joilta saimme suuntaviivoja ja toiveita visuaalisen ilmeen pohjaksi. Viisi kuukautta kestävän projektin aikana hahmoteltiin erilaisia vaihtoehtoja ilmeen yhteneväisistä ja eroavista suuntaviivoista ja siitä mitä logojen pitäisi kuvastaa. Vanhasta työpaja logosta uusiin muokattiin myös “silta” tai nykyisen logon kaari, joka kuvastaa työpajatoimintaa siltana nuorille koulutukseen ja työelämään.

Kun logot ja värimaailmat saatiin hiottua kuntoon, tehtiin logoista vielä animoitu versio videokäyttöön. Lisäksi ääniryhmän nuoret tuottivat sen kyytipojaksi myös äänilogon.