Ääniryhmässä on kahdeksan paikkaa. Edellytyksenä ääniryhmässä toimimiseen on motivaatio ja kiinnostus ääntä kohtaan sekä kyky toimia ryhmässä. Aiempaa kokemusta äänen saralta ei tarvita. Työskentelymme on tiivistä ryhmäprosessia ja oppiminen tapahtuu yhteisten projektien ja mahdollisten tilaus- ja yhteistöiden kautta. Omia projekteja ääniryhmässä ei pääse tekemään, mutta omaa luovuutta ja ideoita pääsee käyttämään paljon erilaisten töiden puitteissa. Keskitymme täyden 6kk pajajakson aikana vähintään seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • Liveääni
  • Peliääni
  • Ääni ja kuva
  • Radio ja radiosisällöt
  • Kaupallinen ääni
  • Studiotyöskentely

Ääniryhmässä opitaan pitkälti tekemällä. Toimintaamme ei sido opestussuunnitelmat ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa suuresti siihen missä muodossa yllä listattuja osa-alueita harjoittelemme, sekä kuinka perinpohjaisesti kuhunkin kokonaisuuteen haluamme syventyä. Tarkoituksena on antaa kattava näköala äänialan työkentälle, jossa työtehtävät ja myös niihin johtavat polut voivat olla hyvin moninaisia. Ääniryhmän käyneistä nuorista alle puolet ovat päätyneet äänialalle, mutta aivan yhtä tärkeää on myös ymmärrys siitä jollei ala ole sinulle oikea. Jokatapauksessa käteen jaa paljon teknistä ymmärrystä sekä työelämätaitoja tulevaisuutta varten.