ÄÄNI
RYHMÄ

Ääniryhmässä on kahdeksan paikkaa. Edellytyksenä ääniryhmässä toimimiseen on motivaatio ja kiinnostus äänialaa kohtaan sekä kyky toimia ryhmässä. Aiempaa kokemusta äänen saralta ei tarvita.

Tarkoituksena on antaa kattava kuva äänialan työkentästä. Teemme vierailuja kentälle ja opimme alalle työllistymiseen liittyvää tieto-taitoa.

Toiminta

Työskentelymme on tiivistä ryhmäprosessia ja oppiminen tapahtuu yhteisten projektien ja mahdollisten tilaus- ja yhteistöiden kautta.

Omia projekteja ääniryhmässä ei pääse tekemään, mutta omaa luovuutta ja ideoita pääsee käyttämään paljon erilaisten töiden puitteissa. Keskitymme täyden 6kk pajajakson aikana neljään eri alakokonaisuuteen, joihin nkuhunkin syvennytään sen hetkisen ryhmän kiinnostuksen mukaisesti.

Alakokonaisuudet

 • LIVE -ääni
 • Peli- ja elokuvaääni
 • Kaupallinen ääni
 • Radio

Työnäytteet

Löydät työnäytteitämme Julkaisut -osiosta. Käymme läpi jokaisen 6 kk:n jakson aikana samat äänialan kokonaisuudet, mutta tapa oppia ja käydä asiat läpi vaihtelee joka kerta ryhmän tarpeet lähtökohtina. Yksilöiden kiinnostus käsiteltäviin aiheisiin vaikuttaa myös suuresti siihen kuinka syvästi niihin paneudeumme. Tavallisesti yksi jakso yhden aihekokonaisuuden ympärillä kestää 3-10 viikkoa.

Tilat & välineet

Toimimme Stadin AO:n tiloissa, jossa päivittäisessä käytössämme on luokkatila, sekä äänistudio. Lisäksi pystymme käyttämään muita rakennuksen tiloja, kuten juhlasalia aina tarvittaessa. Välineistössämme meillä on ajantasaiset ammattitason työkalut jokaisella osa-alueella.

Vuosikello

Toimimme 4 päivää viikossa, 10,5 kuukautta vuodessa. Tarkoituksena on antaa kattava näköala äänialan työkentälle, jossa työtehtävät ja myös niihin johtavat polut voivat olla hyvin moninaisia. Toimintamme ei ole sidottua opetussuunnitelmiin, vaan meitä ohjaa alan vaatimukset ja nuorten yksilölliset tarpeet alalle pääsemiseen. Meillä oppiminen tapahtuu tekemällä, ei koulumuotoisena opetuksena. Pystymme kuitenkin tarjoamaan korkeakoulutasoista tieto-taitoa nuorille.

Alakokonaisuuksien aiheet

Kaupallinen ääni

 • Äänisuunnittelu
 • Kaupallinen musiikki ja soittolistat
 • Äänilogot
 • Äänimainonta
 • Osaamisen kaupallistaminen
 • Tekijänoikeudet
 • Oikeuksien kaupallisuus ja sopimukset
 • Kaupallisen äänialan vaatimukset ja kenttä
 • Data-analytiikan ja asiakastutkimuksen perusymmärrys
 • Asiakaspalvelu ja asiakkuuksien hallinta
 • Projektikokonaisuuksien hallinta
 • Prosessisuunnittelu ja -aikataulutus sekä hinnoittelu
 • Asiakaskommunikaatio
 • Yritysmuodot ja yrittämisen ABC
 • Yrityksen perustaminen ja valtion tuet
 • Verotus

Live -ääni

 • Tekniset raiderit
 • Työturvallisuus
 • Sähkö
 • Lavatekniikka
 • Passiiviset ja aktiiviset äänentoistojärjestelmät
 • Järjestelmä- ja tilakalibrointi
 • Instrumenttien tuntemus
 • Langattomat laitteet ja taajuuskoordinointi
 • Audionsiirtoprotokollat
 • FOH
 • MON
 • Analogipöydät ja signaalitiet
 • Digitaalipöydät
 • Teatteriääni
 • Kaapelit ja liittimet
 • Mikitys
 • Asiakaspalvelu

Elokuvaääni

 • Äänisuunnittelu
 • Foley -tuotanto
 • Kenttä-äänitys ja puomitus
 • Lavaliermikitys
 • Streamers ja aikakoodit
 • Ääninäyttely ja -ohjaus
 • Dubbaus

Peliääni

 • Äänisuunnittelu
 • Peliäänen historia
 • Pelimoottorien ymmärrys
 • Unity perusteet
 • Fmod perusteet
 • Asset -tuotanto
 • Implementaatio

Radio

 • Journalistiikan perusteet ja eettinen ohjeistus
 • Kerronnan ja draaman keinot
 • Lähetystekniikka kentällä ja studiossa
 • Online stream työkalut
 • Ohjelmakartat ja soittolistat
 • Audiodraamat
 • Radiodokumentit
 • Radioteatteri
 • Insertit ja jinglet
 • Podcastit

+ Yleiset äänen osa-alueet
Äänen perusfysiikka, Akustiikka, Mikrofonit ja suuntakuviot, Kaapelit ja liittimet, Daw perusteet (ProTools), Alojen terminologia, Dynamiikkaprosessorit, Taajuuskorjaimet, Äänen editointi, Studiotyöskentely, Signaalitiet ja reititys, Ohjelmistoasetukset ja digitaalinen reititys, Masteroinnin perusteet, Studioäänitys, Sävellajit, soinnut ja musiikin teorian perusteet

Kysyttävää ääniryhmästä?

ÄÄNIKOULUTTAJA
Atte Sadesuo

aapeli.sadeuso(ät)edu.hel.fi
040-3349084