Graafisen alan ryhmässä tutustut graafisen viestinnän ja muotoilun maailmaan ja sen käytäntöihin, kuten taustatutkimukseen, ideointiin ja työkaluihin. Aiempaa osaamista ei vaadita – tärkeintä on halu oppia sekä motivaatio tutkia omaa luovuuttaan ja kiinnostuksen kohteitaan graafisella alalla. Työskentelet muun muassa taittamisen, kuvankäsittelyn, kuvittamisen ja logosuunnittelun parissa: pääset tekemään painotuotteita ja digitaalista sisältöä. Työskentely on ryhmälähtöistä, mutta omien projektien toteuttaminen on myös mahdollista harjoitus- ja tilaustöiden ohessa.