Ohjatako nuori Mediakylpylään?

Tutustu ryhmien sisältöihin

Mediakylpylän jokaisessa ryhmässä toimitaan alalähtöisesti. Näin ollen Ääni- ja Videoryhmä ovat työskentelyltään pitkälti ryhmätoimintaa, kun taas Graffaryhmässä tehdään usein myös yksilötöitä.


VIDEO

Videossa tehdään liikkuvaa kuvaa, valokuvausta ja valaisua.

Ryhmässä 12 paikkaa.

GRAFFA

Graffassa tehdään graafisen alan töitä ulkoasuista, brändäykseen ja taittoon.

Ryhmässä 10 paikkaa.

ÄÄNI

Äänessä tutustutaan äänialan työkenttään laaja-alaisesti.

Ryhmässä on 8 paikkaa.

Jakson kesto ja sisällöt

Mediakylpylässä Nuorille tehdään pääsääntöisesti aina täysi 6kk:n mittainen sopimus, sillä sisältömme ovat suunniteltuja käytäväksi läpi tuossa ajassa. Myös lyhyemmät jaksot ovat toisinaan yksilön, sekä ryhmän tilanteesta riippuen mahdollisia ja toisinaan myös keskeytyksiä tai jatkopolutuksia tapahtuu kesken pajajakson.

Mediakylpylässä työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 9-15. Toisinaan, joskin harvoin voi olla myös ilta- tai viikonlopputöitä. Ryhmät toimivat oman alansa lähtökohdista ja ovat keskittyneitä substanssin tekemiseen ja sen oppimiseen. Ryhmän toimintaa fasilitoivat alojen tämän päivän realiteeteissa vahvasti kiinni olevat ja erittäin ammattitaitoiset kouluttajat. Sen lisäksi nuoren polkua ovat jakson aikana tukemassa psykososiaalisen tuen erityisasiantuntijana Yksilövalmentaja, sekä koulutukseen, toimeentuloon ja työelämään kiinnittymiseen tukea antava Työvalmentaja.

Hakeminen?

  • Olet vailla työ- tai koulutuspaikkaa
  • Olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi
  • Olet 18-29 vuotias
  • Kotikuntasi on Helsinki

    Näiden kriteerien täyttyessä voit hakea Mediakylpylään.

Mediakylpylään on haku auki jatkuvasti. Meille, kuten muillekin Helsingin Kaupungin työpajoille haetaan Wilmalomakkeen kautta täältä. Voit laittaa hakutoiveeseen Mediakylpylän lisäksi myös toisen hakuvaihtoehdon. Kirjoitathan lisätietoihin myös mihin Mediakylpylän ryhmään haet.

Olemme matalan kynnyksen palvelu, eikä Mediakylpylässä työskenteleminen vaadi aiempaa kokemusta tai osaamista alalta. Sen sijaan motivaatio alan töihin sekä kyky tai halu työskennellä ryhmässä ovat välttämättömiä tekijöitä valituksi tulemiseen.

Lisätietoja rekrytointi-ja aloitusaikatauluista, sekä ryhmien paikkatilanteista antaa Työvalmentaja. Mediakylpylään voi myös tulla tutustumaan ennen hakemista ottamalla yhteyttä Työvalmentajaan. Ryhmien sisältöihin ja käytännön työskentelyyn liittyvät kysymykset on hyvä kohdistaa suoraan ryhmän kouluttajalle.

Rekrytilaisuus

Mediakylpylässä on noin 4 aloitusta vuodessa. Jotta resurssimme kohdistuisivat oikein, pidämme rekrytilaisuuden jonka pohjalta valitsemme nuoret kuhunkin aloitukseen. Työvalmentaja kutsuu hakijat rekrytilaisuuteen Wilmahakemuksen pohjalta. Rekrytilaisuus kestää joitakin tunteja ja siihen sisältyy ryhmätilanne, sekä yksilöhaastattelu. Rekrytoinnin tarkoitus on kohdistaa resurssejamme niille, joiden arvioimme siinä kohtaa hyötyvän toiminnastamme, sekä ennaltaehkäistä keskeytyksiä ja poissaoloja.

Usein meillä on enemmän hakijoita kuin tarjolla olevia vapaita paikkoja. Tällaisessa tilanteessa pohdimme ketä pajajakson aloittaminen juuri siinä kohtaa hyödyttäisi eniten ja toisinaan otamme huomioon myös ryhmädynaamista tilannetta tasapainoisen ryhmän muodostamiseksi. Aloituksen ulkopuolelle jääville tarjoamme paikkaa seuraavasta aloituksesta jos heidän sen hetkiseen elämäntilanteeseensa Mediakykylpylä-jakso on edelleen ajankohtainen.