Kaikille Helsingin Kaupungin työpajoille suunniteltiin keväällä 2017 uudet ja yhteneväiset logot. Aloitimme logoprojektin tammikuussa 2017. Kävimme kevään aikana tutustumiskäynneillä kaikilla kuudella työpajalla, joilta saimme ohjeita siitä miltä logojen pitäisi näyttää. Viisi kuukautta kestävän projektin aikana osallistuimme työnantajan kanssa suunnittelupalavereihin, joissa esittelimme keskeneräiset logomme ja otimme vastaan ehdotuksia sekä palautetta. Viimeisessä palaverissa kävimme läpi projektin kulun ja työnantaja valitsi käyttöön otettavat logot. Sen jälkeen ääniryhmä teki vielä itse logoihin äänilogot käytettäväksi videomateriaaleissa. Nyt kaikilla pajoilla on yhteneväinen logo, jossa värimaailma profiloi kunkin pajan toimintaa. Näyttenä meidän oma logomme Mediakylpylästä!

Logoryhmä: Sami, Ayrin, Niilo ja Roosa / Multimediaryhmä