Aluksi jokainen ryhmästä valitsi yhden mainos ja pelivideon.

Niistä valitsimme Elisa hinta saarnaajat mainoksen.

Päätimme tehdä videoon uudet äänet ja parodioida niillä videota.

Projekti aloitettiin pohtimalla kahdessa ryhmässä videoon tarvittavat äänet.

Toinen ryhmä (Hese, Aksu ja Eero) pohtivat videoon tulevat musiikit & vokaalit ja toinen

(Denys, Jani, Jakov ja Rudolf) foley:t & ambienssit. Jani toimi ryhmien välisenä tuottajana.

Foley-ryhmä rupesi kirjoittamaan ylös tarvittavia ääniä, pohtivat mahdollisia vaihtoehtoja joilla tietyt äänet oltaisiin saatu aikaiseksi.

Äänitimme kavion nousun vedestä laittamalla vettä pikku ammeeseen, heitettiin kivet ammeeseen ja käytettiin imukuppia askeleina. Robotin liikkeet tuotettiin lego moottoreilla.

Nuotioon käytimme rasvan tirinää ja kuplamuovin paukutusta.

Musiikki & vokaali ryhmä aloitti kirjoittamalla mainokseen humoristisen kappaleen.

Demotimme sen ensin luokassa pro-toolsille äänikortin kautta, jotta näimme miten se menee yhteen videon kanssa. Etsimme myös puhesyntetisaattorin robotin puheääntä varten.

Kun tarvittavat äänet ja kappale oli valmis rupesivat ryhmät työstämään äänityksiä.

Musiikit & vokaalit ryhmä teki demoversioita kappaleesta ja äänittivät myöhemmin tiettyjä instrumentteja Aten studiolla. Mikitimme rummut, nylonkielisen akustisen kitaran, 12-kielisen kitaran, sekä sähkökitaran ja basson studiolla. Äänityksiin kului lähes koko päivä.

Foley Ryhmä äänitti foleytä särössä ja ääntelivät tarvittavat eläinäänet itse.

Kun äänitykset ja demotukset olivat pääpiirteittäin valmiit. Alkoivat ryhmät editoimaan

ja leikkaamaan raitoja. Kun suurin osa editoimisesta ja miksaamisesta oli tehty koululla

menimme Aten studiolle tekemään loppu mixausta, sillä puitteet siellä olivat paremmat, kun särössä.