Aloitimme pohdiskelun radiodokumentin aiheesta ja pitkän mietinnän jälkeen päädyimme aiheeseen tasa-arvo. Päätimme, että nyt jos koskaan on oikea hetki tuoda yhteiskunnan ongelmia esille. Radiodokumentti käsittelee useita tasa-arvon kysymyksiä ja aiheita, joiden kautta pyrimme tuomaan esille niitä mietteitä, arvoja ja näkökulmia, joita haastateltavat ovat elämässään ja yhteiskunnassa kohdanneet.

Puhelinhaastattelu radiodokumenttia varten

Projektin alkuvaihe kului haastateltavien henkilöiden seulomiseen ja kysymysten luomiseen. Saadaksemme kattavan kokonaisuuden aiheesta, haastattelimme radiodokumenttiin monen taustan ja elämäntilanteen omaavia henkilöitä. Kysymykset laadittiin henkilökohtaisesti, ottaen huomioon henkilön tausta ja nykytilanne. Haastateltaviin kuului mm. julkisuuden henkilöitä, mielenterveyden kanssa painivia, liikuntarajoitteisia, “kaduntallaajia”, seksuaalivähemmistöön kuuluvia ja monia muita.

Dokumentin kokonaisuuden hahmottuessa, teimme radiodokumenttiin ambiensseja, sekä taustamusiikkia, jotka syventävät kerronnan sanomaa.

Tasa-arvo käsitteenä osoittautui laajaksi ja vaikeasti lähestyttäväksi aiheeksi. Siitä puhuminen eri osa-alueineen toikin vastaan haasteita. Halusimme tuoda esille aiheita, joiden ongelmista ei julkisesti isoon ääneen huudella. Haastattelut jakoivat vahvasti mielipiteitä ja käsityksiä, joiden avulla halusimme tuoda yhteen eriäviä polariteetteja vähättelemättä osapuolten näkemyksiä.

Täydellinen tasa-arvo?

Mitä on tasa-arvo? Kenelle se kuuluu? Onko täydellisiä ratkaisuja olemassa? Saatika täydellistä tasa-arvoa?

Stadin ammattiopiston Mediakylpylän tuottamassa radiodokumentissa pohditaan tasa-arvon eri osa-alueita jossa kuullaan vahvoja, yksilöllisiä sekä realistisia mielipiteitä siitä, mitä tasa-arvo on, sekä miten ja mihin suuntaan sitä tulisi edistää.

Dokumentissa ääneen pääsevät julkisuudesta tutut henkilöt, tasa-arvokysymysten parissa työskentelevät ammattilaiset, sekä epätasa-arvoa kokeneet erityyppisten vähemmistöjen edustajat.

Tuotantotiimi:

Anniina Tyyskä
Jonas B.
Tim Vihervä 
Sakriye D.
Kristiina Nylund
Sonja-Julia Lehto
Immo Parviainen
Jere Vallius

Musiikki:

Tim Vihervä

*dokumentissa käytetyt uutisklipit:

Yle radiouutiset
Yle TV2 / Ajankohtainen kakkonen
Yle TV2 hallituksen tiedotustilaisuus valtioneuvoston kansliasta